Apie autorines teises

Beveik be išimčių nėra buvę atvejų, kad už pažeidimus kiber-erdvėje teismai keltų autorinių teisių ieškinius. Tačiau, jei jie to nedaro dabar, tą anksčiau ar vėliau būtinai darys. Kai tik paaiškės, kad šioje srityje galima uždirbti pinigų, juristai pradės persekioti lyg šunys. Kas nori būti tampomas po teismus? Aš tai ne!

Yra nuomonė, kad, be leidimo, nebus galima naudoti nuorodų į kitus WWW puslapius. Žinoma, tai tinklo etiketo (netiquette) neatskiriama dalis, nerašytos elgesio taisyklės derinyje, kuris per 30 metų išaugo į tai, kas dabar vadinama kiber-erdve.

Turėtume suvokti, kad veikla tinkle nėra branduolinių raketų pramonė, - tačiau informacijos pateikimas aiškiai, švariai ir patraukliai yra aukštesnysis žmonių giminės pašaukimas, - taip tęsiasi nuo tų laikų, kai mes dar tebebuvome susėdę apie giminės laužą.

Puslapio, kuris nors trumpai patrauktų kieno nors dėmesį ir pakeistų jo požiūrį į pasaulį (arba produktą, paslaugą, įvykį, reiškinį ir t.t.) sukūrimas, - ar jis būtų vientisas tekstas ar naudotų nuorodas į kitus puslapius, būtų gausiai iliustruotas piešiniais ar vien tekstinis, - tai tikras ir realus puslapio autoriaus darbas, nors po kažkiek laiko atrodytų lyg kvailas laiko praradimas.

Dar vienas neaiškus klausimas. Iš esmės domeno vardas juk yra kaip ir prekinis ženklas (t.y. saugomas autorių teisių įstatymo). O gal jis tėra vien verslo adresas, kaip., pvz., gatvės, kurioje įsikūręs ofisas, pavadinimas.

 || Galimi keli atvejai, pvz., jei "Ars Computandi" susikurtų sau domeną
 || "arscomp.lt", - ar šis vardas turėtų būti taip pat saugomas, kaip ir
 || pats firmos pavadinimas?
 || Kitais atvejais, pvz., "tipas.lt" firmos ir domeno vardai sutampa.
 ||
 || Pasvajokim... Tarkim firma įsikūrusi "Coca-Cola Avenue", ar tai
 || reiškia, kad ji užsiima ta pačia veikla kaip ir "Coca-Cola"?
 || Ar firmai uždrausta savo bukletuose ar vizitinėse kortelėse
 || naudoti "Coca-Cola" pavadinimą.
 ||
 || Panaši situacija su telefonų numeriais. Jeigu pasirinktumėte, be
 || pateisinamos priežasties telefono numerį, pvz., 555-COKE, galite
 || sulaukti ieškinio iš "Coca-Cola".
Tikroji problema ne tame, kad domeno vardas yra lyg ir prekinis ženklas, - visuomenė gali pradėti tapatinti domeno vardą su informacijos tiekėju, naudojančiu šį vardą.

Tačiau domenų vardai nėra vien tik adresai. Tai unikalūs vardai. Visame pasaulyje. Svarbiausia, kad domenų vardus būtų lengva prisiminti.

Tarkim kita situacija. Įsivaizduokite, kad aš Web'e publikuoju savo knygą - skyrelis po skyrelio. Ji yra veltui. Tačiau, jei aš ją rasiu kitame puslapyje, - tai bus pažeidimas. Jei kas panorės išleisti ją ant negyvo medžio, - aš reikalausiu honoraro, - nebūtinai didelio, bet būtinai. Dydis priklauso nuo leidėjo. Gal būt, - ir daug.

Jei aš sumanysiu kada nors už savo rašinių skaitymą imti mokestį, - ir kas nors, užsukęs į mano puslapį, įrašys jį su visais piešiniais, Javascript ir t.t. į diskelį ir po to panaudos kur nors, manęs apie tai neatsiklausęs, - tai irgi bus pažeidimas. Jei paprašys mano leidimo, - tikriausiai sutiksiu. Bet jei pasakyčiau "Ne", o jis vis tiek panaudotų, - aš turėčiau teisę bylinėtis.


"Internet" tinkle buvo klausiama, kur surasti įvairių pasaulio valstybių vėliavų piešinius. Tačiau iškilo netikėtas klausimas, - o kaip su intelektualinės nuosavybės teisėmis?

Ar galime Trispalvę kišti visur, kur tik panorėsime (ar nekaltai mirksėsime, pamatę, kur ji įkišta)? Ar tai neužgaus lyrikų nuo Baltijos širdžių? O jeigu dar vėliava bus apversta aukštyn kojomis ar neatitiks proporcijų, - argi viską žino Vakarų 'genijai'?

Vėliavos gali tapti papildomu nesantaikos šaltiniu. Viena nacionalistinė grupuotė gali neblogai patampyti nervus kitai įdėdama animacinį piešinuką, vaizduojantį vėliavos sudeginimą. "Internet" suteikia galimybę paerzinti (tyčia ar netyčia) ne tik savo kaimyną, bet ir žmones kitoje pasaulio pusėje, apie kuriuos, gal būt, niekada ir nebuvote girdėję.

Mano mąstymo stilius: "Pagaliai ir akmenys gali sutraiškyti man šonkaulius, bet žodžiai nepadarys man žaizdų". Tačiau aš žinau, kad yra daugybė konfliktuojančių tikėjimų ir linkęs gerbti ir toleruoti kitų įsitikinimus.

"Web" puslapių kūrimas yra menas. O klientas (skaitytojas) tik ir ieško, klausinėdamas: "Ar yra kas nors ir MAN?". Atminkite, kad "paskutinė eilutė", - tm, reg, (c) ir pan., - yra šis tas daugiau, nei bikini dirželis.