Nesąmonienos  

Indijoje užsukau į vietinę užkandinę ir paprašiau:
- Norėčiau vidutiniškai iškeptos jautienos...

Paukščių turguje ponia kalbina papūgą:
- Ar moki kalbėti?
- Moku, - atsako papūga. – O ar tu moki skraidyti?

Vakar apsirikau rinkdamas telefono numerį.
- Alio, - atsiliepė vyriškis.
- Sveiki, - tariau, - ar nepakviestumėt Danguolės.
- Ach, nežinau, bet jai dar tik du mėnesiai...
- Oi nieko, nieko, - nuraminau, - aš palauksiu!

Va, prieš nusiperkant automobilį, skraidžiau su nuosavu malūnsparniu. Kartą, kai nebuvo vietos nutūpti, aš pririšau jį prie gatvės žibinto ir palikau įjungtą - mažais apsisukimais.

O dabar mane sustabdė mentas, nes pravažiavau ženklą "Stop". Jis siuto:
- Ar nematei ženklo!?
- Žinote, aš tikiu ne viskuo, kas parašyta, - ramiai paaiškinau. Pasikalbam apie seksą

Aš be galo džiaugiuosi progresu. Štai, pasistačius vandens skaitliukus, pagal žadintuvo komandą keliasi visa šeimyna ir rikiuojasi į eilutę prie tualeto, - paskutinis nuleidžia vandenį.

Žmona pasakė, kad turėčiau labiau stengtis. Tad įsitaisiau dvi meilužes...

Namų idilei pagerinti nupirkau mikrobangų židinį. Vakare pakanka prieš jį pasėdėti tik 8,5 minutės... Kartu nusprendžiau pasišildyti ir tirpios kavos stiklinę, tačiau ji visa išėjo. Tada jau _aš_ išėjau atvėsti ir pasivaikščioti po miškelį, - ir kaip tik tada ant manęs nuvirto medis, o aš net negirdėjau.

Todėl dabar rašau naują knygą. Jau beveik užbaigiau puslapių numerius. Kaimynė viršuje turi naują mažylį. Taigi, aš surašysiu viską, apie ką jis kalba ir nori naktimis. Kai jis paaugs, galėsiu paklausti, ką jis norėjo pasakyti...

Mažasis Petriukas atėjo pas tėvelį ir paklausė: „Tėti, iš kur aš čia atsiradau?“
Tėtis buvo pažangus asmuo, tad pamanė, kad sūnui reikia viską sąžiningai paaiškinti. Jis pasivedė sūnų į ramų kampą ir pusvalandį aiškino visas subtilybes. Tada paklausė:
- Sūneli, ar atsakiau į tavo klausimą?
- Ne! – paprieštaravo Petriukas. – Štai Simukas iš gretimos laiptinės į čia atsirado iš Šiaulių.

Onutė grįžta namo iš mokyklos ir pasigiria mamai, kad užsidirbo 10 eurų. Motina pasidomi – kaip? Onutė paaiškino, kad įlipdama į medį. Motina neapsidžiaugia:
- Jie tik norėjo pamatyti tavo kelnaites...
- Ne, jie nepamatė, mam. Aš jas prieš tai nusimoviau!..


Kita dalis
Nesąmonienų III dalis


S. Altovas. Aplink pasaulį
Taip pat galite paskaitinėti keletą juodojų anekdotų rinkinukų:
pirmą, o taip antrą, žinoma - trečią, o taip pat naujausią

Ir pagaliau, kaip ten santykiai su kompiuteriais?.

Taip pat Evaldas Dirgėla. Kosmose
Atspindžiai: Žemai toli
Apibendrintoji klaidų teorija,
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Kur dingsta pašalinti simboliai?
Vartiklis