Ganapati Upanišada

Įvadas

Induizmas remiasi ezoterinėmis tantrizmo žiniomis, kurios, bėgant šimtmečiams, įgaudavo naujas formas. Dabarties Ganeša virto dievu, šalinančiu kliūtis. Tačiau jau pati jo išvaizda turi daug ezoterinių (slaptosios prasmės) elementų, nors dominuoja ekzoteriniai (visiems prieinami) motyvai.

Ganesha

Mes matome keistą žmogaus ir dramblio samplaiką, kuri važiuoja pasikinkus pelę (ar žiurkę). Tai atitinka dangaus, žemės ir požemio pasaulius arba saulę, mėnulį ir ugnį. Šie simboliai yra animalistinio (žinduolių) pasaulio išminties įvaizdžiai. Žmonija tarsi atskiria didžiąją ir mažąją Visatas.

Šį trigubą Ganešos simbolizmą atitinka ir trys gunos. O asociaciją su kliūtimis sukelia dramblio jėga, žmogaus protas ir pelės sugebėjimai prasiskverbti pro įvairias siauras angas. Be to, įprasta Ganešą vaizduoti turintį 4-ias rankas, atitinkančias 4-ias pasaulio šalis (kryptis) arba 4-is gamtos elementus - dievas yra jų dvasia arba esmė (kvintensencija).

Pats žodis Ganeša reiškia buveinių viešpats (iš tikro, jo vardas, kaip ir įprasta tantriškame simbolizme, yra būdvardis, - ir šis būdvardis taikomas ir Šyvai). Tos buveinės yra visų trijų pasaulių gyventojų ir dvasių namai.

Nors Ganeša ir laikomas Šyvos bei Parvati sūnumi (kitas jų sūnus buvo ant povo jojantis Skanda arba Kartikėja), į jį verta žvelgti ir kosminiu mastu - kaip į pirmapradį dievą. O pagal gamtos simbolius, vyriškąjį pirmapradį dievą tinka vaizduoti kaip penį, o meteriškąjį - kaip yoni. Senovės žmonėms atrodė natūralu, kad pasaulį sukūrė vyras ir moteris lytinio akto metu (žr. įvairių šalių mitus apie pasaulio sukūrimą) Tad iš pradžių buvo Ganešos (jo lingamo bei jo Šakti yoni) garbintojų šaka kaip viena iš penkių tantriškųjų tradicijų, kuri išnyko maždaug 14-ame šimtmetyje.

Ganesha

Dabar daugelyje piešinių Ganeša yra apsirengęs. Bet iš pradžių jis buvo nuogas. Štai ištrauka iš viduramžių tantrizmo tekstų:
"Ganeša yra ryškiai raudonos spalvos, nuogas, turi tris akis ir didelį pilvą. Savo keturiose rankose jis laiko iltį, kilpinį, vytelę ir dalija malones. Straubliu laiko granato vaisių, ant jo kaktos - mėnulio delčia, Jo papuošalai - milžiniškos gyvatės. Jo kakta blizga nuo rujos išskyr, nes ant jo kairės šlaunies sėdi jo Šakti. Ji apsivaisina savo viena ranka, o kita - laiko jo penį".


Ganapati Upanišada

1. Om Gam, Aš lenkiuosi Ganapati.

2. Tu neabejotinai esi tattva.
Tu vienas tesi sukūrėjas.
Tu vienas tesi rėmėjas.
Tu vienas tesi griovėjas.
Ir būtent todėl esi Brahmanas (absoliutas).
Tad esi tiesiog pati esmė.

3. Aš visad kalbu apie amrata. Tiesą aš sakau.

4. Apgink mane. Apgink kalbančiuosius. Apgink besiklausančius. Apgink dalintojus. Apgink turinčiuosius. Apgink mokinius kartojančius. Apgink tą, kurs rytuos. Apgink tą, kurs pietuos. Apgink tą, kurs vakaruos. Apgink tą, kurs šiaurėje. Apgink tą, kurs viršuje. Apgink tą, kurs apačioje. Visur esantį apgink! Mane, kur bebūčiau, apgink!

5. Esi kalba. Esi sąmonė. Esi palaima. Esi Brahma. Esi būtis-sąmonė-palaima. Nesi dvilypis. Neabejotinai esi Brahma. Esi žinios. Esi protas.

6. Tujei sukūrei visą šį pasaulį. Tujei prižiūri visą šį pasaulį. Visas šis pasaulis regimas tavyje. Tujei esi žemė, vanduo, oras, ugnis, eteris. Esi anapus keturių kalbos matų. Esi anapus trijų gunų. Esi anapus trijų kūnų. Esi anapus trijų laiko matavimų. Visad esi muladharoje. Esi trijų Šakti būtis Tujei visad medituojamas jogų. Tujei - Brahma, tujei - Višnu, tujei - Rudra, tujei - Agni, tujei - Vaju, tujei - saulė, tujei - mėnulis, Tujei - Brahma, bhur-bhuvah-svar.

7. Ga - pirmasis skiemuo, po jos - pirmoji raidė, po kurios toji m, tai pusė mėnulio kartu. Sujungtas su m jis turi mantros formą.

8. Raidė ga yra pirmoji forma, raidė a - vidurinė, o m - paskutinioji forma. Bindu - aukštesnioji forma, nada - jungiančioji, samhita - sąjunga. Tai viešpaties Ganešos vidya.

9. Ganaka yra pranašas, nricad-gayatri - ritmas, Šri Mahaganapati - devata.
Om Ganapataye namah.

10. Leisk mums medituoti vienadantį. Leisk mums medituoti lenktastraublį, gal šio ilgis pasieks mus.

11. Viena iltis, keturios rankos, laikančios kilpinį ir vytelę, savo rankomis išsklaidantis baimę ir dalijantis malones, su pele - savo simboliu.

12. Raudonas, didžiuliu pilvu, ausimis tarsi vėtyklėmis, vilkintis raudona, kojomis, išteptomis rausvais kvepalais, ir papuoštas raudonomis gėlėmis.

13. Ištikimas dėkingam devui, pasaulio sutvėrėjui, pirmapradei priežasčiai, kurs tvėrimo pradžioje buvo didesnis už gamtą ir žmogų.

14. Tam, kurs visad medituoja - tad yr jogas tarp jogų.

15. Kreipkimės ėį įžadų viešpatį, kreipkimės į Ganapati, kreipkimės į pirmapradį viešpatį, kreipsimos į tave, į didžiapilvį, vienailtį, kliūčių šalintoją, Šyvos sūnų, malonių teikėją, - šlovinkime, šlovinkime!

16. Tas, kurs anagrinėjo Atharva tekstą, artėja link Brahmos. Jis visad yra laimingas. jo netrikdo jokios kliūtys. Jis laisvas nuo 5-ių didesniųjų ir 5-ių mažesniųjų nuodėmių. Vakaro meditacija sunaikina neužtarnautus nakties veiksmus. Tiek vakare, tiek ryte jis laisvas nuo blogio ir dera su dharma, artha, kama ir mokša.

17. Šis Atharva tekstas neturėtų būti skleidžiamas tarp kitų, ne mokinių. Jei kurs asmuo tai daro, - tai blogas žmogus.

18. Tas, kurs nori kažko, gali pasiekti tai 1000 kartų pakartojęs šitą. Tas, kurs kreipiasi į Ganešą šituo, tampa iškalbingas. Tas, kurs kartoja šitą, ketvirtą dieną sužino vidya. Atharva sako: "Tas, kurs eina link Brahmavidya, niekad nebijo". Tas, kurs garbina iškultais grūdais, tampa įžymus ir protingas. Tas, kurs garbina saldžiu valgiu (modaka), gauna geidžiamo vaisiaus. Tas, kurs garbina su samit ir ghee - viskas prieinama, viskas gaunama. Tas, kurs to išmokė 8-is brahmanus, tampa tarsi saulės spinduliai. Saulės užtemine, didžiojoje upėje ar prieš [šitą] vaizduojantį piešinį, jis pasiekia tai mantroje. Jam nekliudo jokios didelės kliūtys. Jis laisvas nuo didelių nesėkmių.


Paaiškinimai:
1) Pagrindinė arba bidža mantra devui. Atgal. 2) Čia žodis 'tattva' reiškia visa ir kiekvieną. Atgal. 3) Tai trys gunos savo triguba forma. Atgal. 4) Amrata - pažodžiui, amžina. Atgal. 5) Žmogiškojo kūno cakra pagrindas. Atgal. 6) Trys Šakti - veikimas, valia ir žinojimas. Atgal. 7) Trys pasauliai. Atgal. 8) Išplėstoji devo mantra. Atgal. 9) Tai devo nuosava gayatri mantra perpasakota 4-iomis frazėmis Prieblandų kalba.
Atgal. 10) Keturi žmonijos tikslai: teisingas mąstymas, sveikata, lytinis gyvenimas ir išsilaisvinimas. Atgal.

Sankhjos sutros
Bhadža govindam
Kena upanišada
Katha upanišada
Kandogija-upanišada
Patandžali. Joga sutra
Brihadaranjana upanišada
Ramanudža ir jo požiūris
Adivasi kultūra ir civilizacija
Kaip suprantu indų filosofiją?
Karni Mata - žiurkiška deivė
Beždiondievis Hanumanas
Patandžali joga
Kadžuraho paminklai
Manu įstatymai
Mitologijos skiltis
Vartiklis