Koks Žemės amžius?

Štai keturi didieji klausimai, į kuriuos atsakymo ieško kiekvienas:

Kas esu aš?
Iš kur visa atsirado?
Kodėl aš čia?
Kas bus po mirties?

Tebėra priešprieša tarp dviejų pasaulio sampratų arba skirtingų požiūrių į pasaulį. Tikėjimas vienu iš jų nusako žmogaus poelgius. Tikint evoliucija, teigiančia, kad žmogus tėra gyvulys, o mes čia esame tik aklo atsitiktinumo dėka, - atsakymai į tuos 4-is klausimus bus kitokie, nei tikint dieviškuoju pasaulio sukūrimu.

Kas aš esu? Evoliucijai aš nesvarbus. Gabalėlis protoplazmos, suplaktos paplūdimyje prieš pora milijonų metų. Iš kur visa atsirado? Išsiritau iš kosminio burbulo prieš 20 mln. metų. Kas bus po mirties? Nesirūpink tuo - vėl pavirsi žvaigždžių dulke.

Biblija aiškina kitaip. Pradžios knyga pradedama: "Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę". Taigi, jei Dievas sukūrė, jis jos šeimininkas. Jis kuria taisykles. Jei jis nori savo Raštuose pabrėžti, kad moterys turi rengtis kukliau, jis tam turi teisę. Apsilankius Floridos Pensikolos paplūdimiuose pastebime, kad apsinuoginimo sezonas trunka ištisus metus. Vien dėl trupučio smėlio ir vandens negautumėt teisės rengtis nekukliai. Biblija daug liepia, pvz., "Vaikai, gerbkite tėvą ir motiną". Jei ji Dievo žodis, tai mes didieji nusidėjėliai. Dievas - šeimininkas. Jis - kūrėjas.

Tiesa, nelabasis visad maištavo prieš Dievo valdžią. Štai Pradžios 3:1 Šėtonas prieina prie Ievos Edeno soduose ir pirmi žodžiai iš jo burnos: "Taigi, ar Dievas nebylojo, kad neturėtumėt valgyti nuo bet kurio medžio?" Įdomu, kad pirmas sakinys su klaustuku. Iškart jis bando priversti Ievą suabejoti Dievo žodžiu. Po to jis teigia "Juodu neturėtumėt mirti" (Pr 3:4). Jai suabejojus, jis griebiasi atviro paneigimo ir pareiškia "...juodu būtumėt kaip dievai..." (Pr 3:5)

Jis norėjo, kad Ieva manytų, kad, suvalgius nuo to medžio, taptų kaip Dievas. Frazė "...juodu būtumėt kaip dievai..." yra ištisa evoliucijos riešuto kiaukute filosofija. Nelabasis trokšta, kad tikėtumėm, kad gerėjam bei tobulėjam, kad siekiam dieviškumo.

Jis nori, kad manytumėm, kad kilom iš amebos ir augdami bei tobulėdami, stiprėdami ir įgydami daugiau proto, vieną dieną išvyksime klajoti po Visatą atrasdami naujas gyvybės formas - kaip "Žvaigždžių treke".

Žmonės visada klausdavo: "P. Hovindai, ar yra protinga gyvybė kitose planetose?". Aš jiems atsakau: "Ne, aš dėstau aukštosiose mokyklose 15 metų, - aš netikiu, kad yra daug gyvų būtybių šioje planetoje". Biblijoje pasakyta, kad Ieva yra visų gyvų būtybių motina. Šėtonas melajo - jis sakė Ievai, kad ji galėtų būti kaip Dievas.

Kai man buvo šešeri ar septyneri, aš pribėgau prie pusryčių stalo. Aš buvau pirmas ir pačiupau paskutinį bananą iš vazos. Tokia jau Hovindų tradicija, - paimate bananą, nusilupate ir įsidedate į ryžių košę. Netrukus įžengė ir mano abu vyresnieji broliai. Taigi, jie buvo žymiai didesni už mane. Jie buvo šešių pėdų ir penkių colių ir vyresni už mane. Jie visada buvo vyresni už mane! jie susirūpino:
"Kentai, ar tai paskutinis bananas?"
Aš atsiliepiau:
"Aha, ir aš jį nučiupau!"

Nemažai jūsų turi vyresnių brolių ir sesių ir žinote tą jausmą, kai pagaliau juos apšaunate. Jie juk erzina tave visą gyvenimą. Taip buvo tą rytą. Jie norėjo banano. Argi jie galėjo leisti mažesniajam broliui valgyti bananą? Ne! Ar žinote, ką jie padarė? Jie mane apgavo. Jie klausė:
"Kentai, ar žinai, iš kur atsiranda bananai?"
Pasakiau: "Ne".

Žinote, man tada buvo šešeri ar septyneri. Įrodinėjama, kad smegenys neauga kol nesukanka 18 ar 20. Kiek tėvų gali tuo patikėti? Tad atsakiau:
"Ne, ir iš kur jie atsiranda?"
Jie aiškino:
"Pietų Amerikoje gyvena tokie vorai didelėmis ilgomis kojomis, - ir, kai jie nudvesia, kabo medžiuose kojomis aukštyn. Tos negyvos kojos apauga pelėsiais. Taigi, bananai ir yra tos nudvėsusių vorų kojos".
Aš atkirtau:
"Na, seniai, meluojate, nes norite gauti mano bananą!"
Jie nepasimetė:
"Mes nemeluojame savo broliui. Perpjauk bananą ir pamatysi tas kojas".

Aš perpjoviau bananą ir tikrai, - ten buvo tos tamsios dėmės. Jie erzino:
"Tai ką, valgysi tas supelijusias vorų kojas?"
Nuo tada beveik trejus metus aš nevalgiau jokių bananų.

Ar niekad iki šiol nesumelavote? Ar niekas jūsų nepavadino melagiu? Nelabasis yra geras apgavikas. Jis melavo Ievai ir tebemeluoja šiuos 6000 metų. Jis nori sugadinti mums gyvenimą. Taigi, blogai, kai kažkas pameluoja, kad nušiauštų bananą, tačiau velnio planai žymiai didesni. Jis nori pavogti sielą. Jis nori, kad pakliūtume į Pragarą. Tačiau, kol saugomi, nepakliūsite į Pragarą.

Vienok, jis ir toliau tebemeluoja, siekdamas sielos. Diena po dienos jis tebebando pasiekti, kad besirūpintumėt abejotinais ir nesvarbiais dalykais, kad prieš Dangaus vartus neturėtumėt ko parodyti. ką padarėte, kas bus svarbu po tūkstančių metų? Gal sakysite: "Juk įamžinau visų futbolo komandų žaidėjus!"

Kam tai berūpės po tūkstančių metų? Kas laimėjo rungtynes prieš 700 metų? Ar žinote? Ar kam rūpi? Tai visai nesvarbu, juk taip? Visi tie vyrukai, žaidę kamuoliu, užmarštyje. Nesakau, kad tai blogai, tačiau tai laiko švaistymas. Ką padarei Viešpačiui? Nelabasis sėkmingai iššvaisto krikščionių gyvenimus, - jis melagis.

Adolfas Hitleris kalbėjo:
"Jei meluoji pakankamai ilgai, pakankamai garsiai ir pakankamai dažnai, žmonės patikės tuo". Paslaptis, kaip priversti patikėti melu, tėra kartojimas. Kartok vėl, vėl ir vėl. Štai kas yra reklama. Tai klasika, stebint reklamuojamus įvairius gaminius. "Marlboro" cigaretės, pvz., reklamuojamos kaubojų. Argi visi kaubojai rūko? Ne. Ar turite rūkyti, kad taptumėt kaubojumi? Ne. Ar, pradėjęs rūkyti "Marlboro" iškart tapsi kaubojumi? Ne. Gali dvokti kaip arklys, tačiau nuo to nebūsi kaubojumi. Būsite nustebinti, kad įrodoma, kad niekas pasaulyje nerūko. Terūksta cigaretės. Žmogus tėra žinduklis, - štai ir viskas.

Tai melas! Jie nori, kad manytumėt, kad rūkydamai "Marlboro", esate kaubojais. Ryšys įsitvirtina smegenyse. O iš tikro nėra sąryšio, tačiau psichologiškai žmonės verčiami manyti, kad ryšys yra, kad surūkius galima vaikščioti galvojant: "Ei, Aš kaubojus". Jie pardavinėja susiedami produktą su kažkuo kitu. Tas pats pardavinėjant alų. Alaus vieno nepavyksta prakišti, tad jis gretinamas su sportu, - vėlgi kažkoks sąryšis. Žymiausi žaidėjai visada rodomi geriantys alų - "Budasilas" ar "Budurnius" ar kaip kitaip. Kai kas sako, kad jis vadinasi "Budwieser". Ar matėte, kad jie kada nustotų gerti? Tikrai, jie nėra protingesni.

Jis geria savąjį "Budasilas" ar Milerio "Padugnes" ir sako: "Žmogau, tu gali žaisti futbolą. Gerk 'Bud'!" Palaukit! Minutėlę! Sustabdykit tą traukinį! Ar norite, kad mėgiamiausias futbolininkas žaistų prisisiurbęs? Ar yra koks nors ryšys tarp alkoholio ir sporto? Siurbtelėkite alučio prieš varžybas... "Eiiii, ar kahs nors įžiūri, ten trhyliktas ar dvyhliktas?" Ne, nėra jokio ryšio, - tačiau jie tai mums kala į galvą taip ilgai, kad imi ir patiki. Klasiška stebėti šiuos komersantus.

Štai Indianapolis 500. Ten vaikinai skrieja 200 mylių per valandą. Praskriejantys skydai šaukia: "Gerk 'Bud'!" Palauk, palauk... Negerkite "Bud", kai lekiate 200 mylių per valandą greičiu. Žinote, ką? Jie taip pardavinėja. Labai efektyvu sumaišyti kažką su kažkuo geru. Žmonės nori gauti gera. Tačiau jie mano, kad tiedu daiktai kažkaip susiję. Tai va, lygiai tas pats išeina ir su evoliucijos teorija.

Evoliucija yra religija. Tai ne mokslas. Nieko nėra bendro su mokslu! Tik ji sumaišyta su mokslu, kad žmonės kažkodėl taip pamanytų. Ir kai tas pats kartojama pirmus, antrus ir t.t. metus, - žmonės patiki. Tai Adolfo Hitlerio technika. Meluojama pakankamai ilgai, pakankamai garsiai ir pakankamai dažnai, ir žmonės patikėjo tuo.
Aukso amžius
Elohimų alchemija
Uždrausta žmogaus kilmės istorija
Gyvoji Žemė: Motina Žemė
Raselo arbatinukas
mitologijos puslapis.