Vartiklis'96 Nr. 13, Prisistatymas  

Pastaba: Numeryje yra galimybė atsisiųsti lietuviškos rašybos tikrinimo sistemos DEMO versiją.

Praeitame 'Vartiklyje' buvo minimas Seimo "narys" Čobotas, Palangoje laužantis dekoratyvinių eglių šakas (va gaila, tik palydinti eilėraščio eilutė buvo netinkamai parinkta ir galinti sukelti nesusipratimų. O Čobotas sako daugiau "savo nekels", - na ir puiku! Staltiesėlė jam ant kelio [skatert'ju doroga]... ).

Siutą sukelia tas faktas, kad "Gamtos" laidelėse vaikučiai-pabiručiai kviečiami saugoti kiekvieną žolynėlį, kiekvieną gyvūnėlį (tarsi džainistui su šluotele pasišluoti kelią, kad, neduok Die, ką nors netyčia užminti), o čia niekis 'viršūnėlė" daro ką nori (lyg būtų Dzin-budistas).

Tačiau, iš kitos pusės, kai išgirsti, kad į Seimą nusitaiko ir tūlas Petrikas iš EBSW, nejučia pagalvoji, kad geriau jau kvailas Čopotas, nei (čia susilaikysiu nuo epitetų, kad nepašiurpinčiau kai kurių sterilių skaitytojų) šitas. Ir tik jau ne tas [epitetas irgi praleistas] "veterinorius su Kalašnikovu ant peties" A.Butkevičius (reikėtų jį su tuo pačiu Kalašnikovu ir ...) Bet gana politikos... Sako, pinigai dvokia, tačiau nieks neprilygs supuvusios politikos smarvei (aš jau vengiu pro mūsų Seimą ir praeit... kilometro spinduliu). Bet kaip jos išvengt?

Taigi, aš nenoriu dabar ir čia tuščiai pliaukšti, tačiau vienoje šalyje Karališkosios šeimos elgesys jau kelis metus gali priversti, kad išmestų už pakarpos iš pravažiuojančio Idolų garbintojų autobuso.

Kaip ir Amerikos beisbolo lyga, Anglijos sostas išsigimė, - buvo šlovinga ir garsi praeitis, ir yra nepagrįstai brangi ir niekam tikusi bei visiškai nereikalinga valstybės institucija. Vieną kartą jie buvo įsitikinę, kad, pagal Dievo tartą žodį, šalies valdovas privalo turėti absoliučią valdžią ir valdyti viską. O kitais laikais, raganų medžioklė ir jų paspirginimas ant laužo (arba mirtis nuo raupų) irgi buvo nuostabiai žavūs dalykėliai. O valdovų dieviškoji teisė tiek pat pagrįsta, kaip kad reikalo atlikimas mažoje kamaraitėje.

Vis vien grįžkim prie reikalų kasdienių... Reikia išskirti du galimus publikacijų (kaip ir mokslinių tyrinėjimų) tipus: "kietą" ir "minkštą".

"Kietas" (ypač įsigalėjęs technokratiniame XX amžiuje) reiškia informacijos pateikimą su visomis nuorodomis. Panagrinėkime pavyzdį iš 'Vartiklio', paėmę straipsniukąapie Atėnės gimimą.
"Kietu" atveju jo struktūra būtų maždaug tokia:

Atėne gimė iš Dzeuso galvos
     (čia nuorodos į šaltinius, kuriuose pateikiamas šis mitas).
Ji gali būti gretinama su indų Kali,
     (čia nuorodos į šaltinius, kuriuose yra tokių sugretinimų),
kuri šoko virš "mirusio" savo vyro Šyvos kūno
     (vėl nuorodos į šaltinius).

Taigi, minėtame straipsnelyje reikėtų daryti krūvas nuorodų vos ne iš kiekvieno sakinio (atskleisiu paslaptį, visa bibliografija minėtame straipsnyje yra - apie 8 Kb, tačiau tik kaip paslėpti ir nematomi komentarai! Jie skirti "vidiniam" naudojimui).

Tačiau 'Vartiklio' skaitytojai to nemato, - jis yra "minkštas" (toks ir planavo būti nuo pat prigimimo, tik tada šio termino nežinojo). Šio tipo moksliniai straipsniai buvo populiaresni senovėje, kuriuose (kaip ir 'Vartiklyje') galimi išsireiškimai:
"kaip viena bobutė Paryžiuje pasakė",
"turguje girdėjau, atseit, vienas zakristijonas varpais apie tai skambino" ir t.t.

Koks bebūtų naudingas "kietas" priėjimas, yra manančių, kad "minkštas" pateikimas yra žymiai talpesnis (leidžiantis pateikti šiek tiek daugiau, nei negyva įstatymo raidė, pvz., kiek prarado Biblija, kai, ją perdarius, atskiros knygos buvo "priskirtos" mitiniams veikėjams - Mozei ir t.t.) Jis leidžia labiau koncentruoti dėmesį vien tik į publikacijos turinį. Kaip ir "minkštas" dailės kūrinys...

Autorinių teisių įstatymus, aišku, reikėtų gerbti. Tačiau, gerai pagalvojus, intelektualinių produktų "prichvatizacija" (komercizacija) stabdo progresą. Žmonija, trokštanti tobulėti, turėtų skatinti, kad mintis būtų laisvai prieinama ir panaudojama.

To siekia ir 'Vartiklis' - "minkštas" pilkas balandėlis, trumpam pritūpęs ant šakos pailsėti.

Ruošiant naudotasi Nalimovo tikimybiniu kalbos modeliu.

Redaktorius, 1996-10-01

Numerio straipsniai:
Keistas, pasiutęs ir nuostabus...
Grybai!!! (angliškai)
Dar viena recenzija knygai
Kietos ir minkštos kalbos
'JavaScript' rėmeliuose
C++: Nauja kalbos savybė
'Oracle' programų peržiūra
Soap - muilas ir Soup - sriuba
Toro: Mano sielos šnabždesys
RoRa ir medžiai (angliškai)
Atėnės gimimas
Kas yra 'Upanišados'
Slaptoji doktrina
Apie Elohim ir kitką
Lietuvių senojo tikėjimo pradmenys

Papildomi skaitiniai:
Kalba: nuo ištakų iki šių dienų
Kietas ar minkštas
Indo slėnio raštas
Reikėtų vienodžiau
Rašmenys
Vartiklis