Prisistatymas

Motto: ...nesistenk prievarta išgauti gerą mintį...

Pastaba: Numeryje yra galimybė atsisiųsti (ATNAUJINTA!!!) lietuviškos rašybos tikrinimo sistemos DEMO versiją.

Per šventę privalu buvo kaušą kitą skinkio - prūsų ir artimų jiems genčių apeiginio bei kas dienio silpno alaus po vasaros darbymečio skilvin įkošti. (Skinkį, aišku, paminėjau tik dėl gražumo, o šiaip kliuksėjo prekijų brangiai įkainotasis...) Juk yra duomenų, kad metas, kada diena ir naktis susilygina, Alutiniu ar Koštuvėmis vadintas.

O mūsų tautos šviesuoliai iš Universitetų važiuoja į Vokietiją, į Hohenheimo Universitetą, kad sudalyvautų gimtadienio vakarėlyje, tekeltų taures "to your health" ir postringautų, kad _litevska_ Wodka daug geresnė nei _ruska_... Iš tikro, - didelius mokslus reikia išeiti, kad tą žinoti ir tąją šviesą pasauliui skleisti...

  1. Gal todėl tiek daug mitologijos kompiuteriniame 'Verslo žinių' ar 'Lietuvos ryto' puslapiuose, - jau geriau aš nesislapstysiu ir be jokių užuolankų prisipažinsiu - taip, 'Vartiklis' yra mitas. O kas yra mitas, sužinosite 'Vartiklio' WWW puslapyje.
  2. Ne, aš ten (Hohenheime) nebuvau, nei valgiau, nei gėriau, - ir per barzdą nevarvėjo, - tačiau žinote, kaip tas Voratinklis pasaulį apraizgęs, - ir jau sekančią dieną vakarėlio vaizdai ir komentarai gulėjo F: diske kažinkokio -js- kompiuteryje.
  3. Ir vis dėlto, - ar atsiras bent vienas, kurs pavaišins bokalu 
    "Kalnapilio" alaus? ..............................................
    
Šiuo metu vyksta InfoBalt'96 paroda, - ir įspūdžiai apie ją pasirodys (po parodos) 'Vartiklio' WWW puslapyje.

Redaktorius