Nr.21 prisistatymas

Kur rast žolelę užsimiršimo... (Dao)

Jau ruduo - lapai krenta... Gražu... Neišlaiko ir Paulinos Varnaitės širdis:

Rudens auksas

Ruduo turtingiausias metų laikas. Net rūsčioji žiema gali pasigirti tik sidabru ir kristaliniais ledo rūmais. Rudeniui priklauso metų derlius. Juk ir viščiukus skaičiuoja rudenį. Jam tarnauja ištikimi palydovai: rudeninė Šalna ir Šiaurės vėjas. Burtininkė Šalna tuoj prisilies prie medžių ir visi jų lapeliai pavirs auksu. Šiaurės vėjas plėš juos ir paklos po kojom savo valdovui.

Stovi liūdnas berželis, jo žali lapeliai pavirto auksiniais pinigėliais ir jau pažyro ant žemės. Nueis vėjais gražus apdaras, o jis taip ir stovės iki pavasario vienmarškinis.

Klevas moja atsisveikindamas saulutei tūtstančiais dar žalių savo lapelių, bet ir jie tuoj tuoj pavirs auksu.

Gluosnis vis dar atrodo kaip sustingęs fontanas su aukštyn kylančiais šakų kaskadais ir žaliomis lapų čiurkšlėmis krinta žemyn. Jis paskutinis atiduos rudeniui duoklę aukso.

Vartiklis 1997, Nr.1

Artėjant didžiausiui rudens įvykiui kompiuterijos pasaulyje - "InfoBalt" parodai - "Vartiklis" ne tik išleidžia naują numerį, bet paleidžia skrieti ir popierinį jo brolį ("InfoBalt" parodos metu pasirodys popierinio "Vartiklio" Nr.2) ir mažajį pusbroliuką - skiltį "InfoBalt laiko" leidinyje.

Tad rudens lapai nuskynė ir po lauką gainioja, vartalioja nemažai "Vartikliukų". Bėgam, vaikai, jų gaudyti.

Redaktorius

Vartiklis

Vartiklis skrenda