404 - Not found

[ Publikacijos sentencija:
"Smegenys nuostabus organas - jis įsijungia jums pabudus ir išsijungia atėjus į darbą".
Robertas Frostas ]

[ "Lietuvos Ryte" B.Burgis paskelbė, kad "Vartiklis" - pirmasis pornografijos tinklalapis (o kodėl ne tinklapis?)

Klajodami Voratinklyje nuolat gaunate paslaptingus trumpus pranešimus apie klaidas (pvz. "not found" - nesurastas arba "server error" - serverio klaida), kurių kodai 404 arba 500. Dažniausiai į juos nekreipiate dėmesio - tiesiog einate ten, kur jus priima. Bet galbūt širdelės gelmėje tebeknibžda kirminėlis su klausimu: "O iš kur ateina tie klaidos kodai?" Juk jie kiekvieno klajoklio kasdienybė!

Truputį apie juos jau buvo rašyta aiškinant HTTP protokolu perduodamos informacijos principus. Šįkart pateiksime išsamesnę informaciją.

Dažniausiai sutinkamas kodas 404 - nurodytu adresu jokio WWW puslapio nėra, t.y. jūs arba apsirikote įvesdami norimo puslapio adresą arba to puslapio jau seniai tame serveryje nebėra. Paieškos sistemos atlieka milžinišką darbą rausdamas visą "Internet" tinklą, tačiau jos beveik netikrina, ar neišnyko jų kažkada apžiūrėti puslapiai. Ir beveik 20% į užklausą pateiktų nuorodų būna negaliojančios.

Be šio kodo gali būti ir kiti (pavyzdžiui, el. pašto laiškų antraštėse vyrauja 200 - viskas buvo puikiai). Visi jie išvardinti W3C HTTP 1.1 specifikacijose:

Čia atrinkti tik dažnesni kodai:

100 Continue
Tęsti
101 Switching Protocols
Protokolų sukeitimas
201 Created
Objektas sukurtas
202 Accepted
Informacija priimta
203 No-Authoritive Inormation
Nepatikima informacija
204 No Content
Nėra turinio. Serveris įvykdė kliento užklausą HTTP protokolu, tačiau nerado jokios naujos informacijos, kurią galėtų perduoti klientui (pvz., tuo metu yra keičiamas WWW puslapis).
301 Moved Permanently
Objektas visam laikui perkeltas į kitą vietą.

302 Moved Temporaly
Objektas laikinai perkeltas į kitą vietą.
304 Not Modified
Nepasikeitė. Paieškos sistemos dažnai perbėga per WWW svetaines ištirdamos, ar jų žinomi WWW puslapiai nėra pasikeitę. Šis kodas yra atsakymas į tokias užklausas.
305 Use Proxy
Privalote naudoti "proksi" serverį.

400 Bad Request
Neteisinga užklausa. Serveris neatpažino užklausos, nes joje yra sintaksės klaidų. Dažna, kai WWW puslapius bandote skaityti "Telnet" programa, kai patiems reikia surinkti užklausų komandas.
401 Unauthorised
Neleistina. Užklausoje turi būti nurodytas kliento prisistatymas (vardas ir slaptažodis). Ar teisingai nurodėte savo slaptą informaciją? Pasitikrinkite klaviatūros registrą ir stenkitės svarbią informaciją surinkti lėčiau. Jei bandote įsilaužti į uždarą sistemą, priminsiu, kad "Bob" yra vienas populiariausių vardų, o "sex" - slaptažodis.
402 Payment required
Būtinas apmokėjimas. Šiuo metu šis kodas nėra naudojamas, tačiau jis yra rezervuotas ateičiai.
403 Forbiden
Uždrausta. Serveris priėmė užklausą, tačiau atsisako ją vykdyti. Slaptažodis šiuo atveju nieko dėtas - gali būti, kad serveris taip sukonfigūruotas, kad paslėptų tikrąją atsisakymo priežastį.
407 Proxy Authentication Required
Yra būtina užsiregistruoti "proksi" serveryje.
408 Request Timeout
Per numatytą laiko tarpą negavome atsakymo į užklausą.
410 Gone
Daugiau nurodyto objekto nebėra.
412 Precondition Failed
Užklausai nepatenkintos išankstinės sąlygos.
413 Request Entity Too Large
Nurodytas objektas yra per didelis.
414 Request URL Too Long
Nurodytas per ilgas adresas.
415 Unsupported Media Type
Neperduodamas (nežinomas) objekto tipas.
500 Internal Server Error
Vidinė serverio klaida. Ši klaida parodo savo ragučius tada, kai serveris susidūrė su kažkokiomis problemomis (pvz., vienu metu jam pateikta per daug užklausų). Mes dėl to nesam kalti ir nieko nedalim jam padėti - nebent po kiek laiko pakartoti užklausą.
501 Not Implemented
Nurodyta funkcija nėra užprogramuota.
502 Bad Gateway
Klaida tinklų sąsajos programinėje įrangoje.
503 Service Unavailable
Tarnyba nepasiekiama. Serveris negali priimti užklausos (galbūt, sustabdytas profilaktikai ar dėl sutrikimo). Ir dėl šios klaidos nesate kalti - galite nebent parašyti laišką nevykėliui "Web" serverio administratoriui, kuris, tikėtina, tuo metu prakaituoja bandydamas iš naujo "užvesti mašiną".
504 Gateway Timeout
Informacija per ilgai nepraeina pro tinklų sąsają.
505 HTTP Version Not Supported
Ši HTTP protokolo versija nėra priimama.

Kaip matote, tie kodai labai sausi. Visad atsiras narsuolių, pasiryžusių juos "sudrėkinti", pavyzdžiui, pasiūlančių kodus, kurių reikšmės virš 600:

600 Get a Life
Grįžkite į tikrovę. Ei brolau, jau trečia valanda nakties - laikas baigti naršyti ar siūti Voratinklius ir eiti "ant šoniuko".
601 Inapropriate Material
Netinkama informacija. WWW puslapio turinys yra įtartinas arba neleistinas "vaikams iki 16-os". Ar jau užaugote? jei ne, sukite ienas link http://www.pbs.org/rogers (populiarioji WWW svetainė vaikams).
602 Really Bad Web Design
Klaikiai netikęs WWW puslapio sudarymas. Parašykite jo kūrėjui viską, ką apie jį manote. Tegu pasiskaito bent HTML pradmenis.
603 - Random Status Code
Šiaip sau! Ir kliento užklausai, ir serverio darbui nėra jokių priekaištų. Tik serveris "kažkodėl" nusprendė vietoje jūsų nurodyto puslapio pateikti kitą.
604 Cat GIG and JPEG Warning
Perspėjimas - piešinyje yra katė! Šiame WWW puslapyje yra puslapio kūrėjo mylimiausio gyvūnėlio nuotrauka.
607 Inflated Resume
Per didelė santrumpa. Noras atrodyti profesionaliai yra gerbtinas, tačiau tai jau netelpa į jokias ribas.
608 Unsupported Political Bombast.
Nemėgstamas politikas. Šį atsakymą turėtų grąžinti Seimo serveris atsakydamas į puslapius, kuriuose minimi mūsų parlamentarai ir ministerijų vadovai. O rimčiau - puslapyje rimtai be jokios priežasties užsipuolami politikai (tarsi mums nebūtų nusibodęs jų beprasmis ir nerišlus burbuliavimas).
609 Copyright Violation
Autorinių teisių pažeidimas. WWW puslapyje publikuojama informacija priklauso kitiems.

610 Ponzi Scheme
Greito praturtėjimo formulė. Staigiai praturtėti galima tik laimėjus "aukso puodą", "nukakošinus" kokį bagočių ar kokiai kitai sėkmei pasisukus. Tad šis WWW puslapis tėra didelė apgaulė. Iš kitos pusės, kiekvieną akimirką gimsta būrys kilbukų, pasiruošusių užkibti ant kabliuko.

Monitorius

Daugiau apie HTTP protololą ir informacijos perdavimą naudojant jį rasite šiame "Vartiklio" puslapyje (ir kituose su juo susijusiusiuose):


Naujausias Vartiklio numeris
Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis