1996 metø gegužės 09 d.

Turinys. Nr.8 prisistatymas

Skyrelis "Internet kiekvienam"
Ar užmiršim visokias ten Javas?
Keletas "Internet" puslapių
Reikia slaptažodžio - prašau!

Skyrelis "Apie viską"
Atsargiai su užrašų knygutėmis
Suk suk ratelį, suk į vieną pusę... (Novell)
"Windows 95" gudrybės

Skyrelis "Tik programuotojams"
Akcija - NE "Windows" terpei!
MFC - tik puslapiukai: Zuikiams atostogos

Skyrelis "Anglų kalbos pamokėlės"
Neapjodyta kumelaitė, "mare".

Skyrelis "Mąstymui palavinti"
Toro: taikos misija arba su pergale!
RoRa: Kitas pasaulis
Mitologija:
Anapus balos (Popul Vuh pasaulio sukūrimas),
ir kiti pasaulio sukūrimo himnai, o taip pat Himalajų legendos
bei "Rigvedos" himnai

Skyrelis "Šposai, šposeliai"
Pradžios knyga - pasaulio sukūrimas