Henrikas Kornelijus Agripa fon Netesheimas
(1486-1535)

Tai labai garsus, nepaprastai garbintas ir karštai neapkęstas gydytojas, teisininkas, teologas ir kariūnas - tikras savo laikotarpio kūdikis. Tai laikai, kai aplink knibždėjo paslaptingų slaptų mokymų, vešėjo okultizmas ir pasipūtimas - pradedant karais ir baigiant laužais. Tai netiesinės dvasinės revoliucijų metas: Martyno Liuterio Reformacija suskaidė Vakarų bažnyčią, o Kopernikas privertė Žemę suktis apie Saulę.

Agripa nuolat bastėsi po Europos - dažnai be pinigų, nuolat persekiojamas ir visada pavojuje. Konfliktų metai ir jo vidinio gyvenimo konfliktai buvo jo dėmesio centre ir juos pasitikdavo krūtine, kai būdamas 24-ių parašė svarbiausią savo veikalą "De Occulta Philosophia libri tres" ("Slaptoji filosofija trijose knygose") - visa, kas buvo mąstona nuo Antikos ir Romėnų imperijos iki krikščioniškosios Europos laikų, santrumpa. Konspektas apėmė astrologiją, skaičių magiją (Kabalą), angelus, demonus, vaiduoklius ir magiškuosius ritualus - sapnų aiškinimą, nekromantiją (būrimą ir ateities spėjimą), amuletų ir talismanų naudojimą.

Žinoma, Agripa nebuvo vien magas, burtininkas ir egzorcistas (piktųjų dvasių išvarytojas), - vardai, kuriais jį vadino jo priešai. Jis ketino apginti tikrąją magiją, kurią iškraipė netikri pranašai ir kurios knygos plito tarp dvasininkijos ir mąstytojų. Taip pat užtarė raganas.

Jis tikėjo, kad virš mąstymo ir jutimų egzistuoja nušvitimo sritis, neprieinama mūsų mąstymui. Jo veikalai yra svarbūs mąstymo ir idėjų istorijos dokumentai. is rašė apie tai, kas šiandien atkuriama iš naujo - kaip psichosomatika, įtaiga, hipnozė ir telepatija.

1931-aisiais buvo išleistos "Trys slaptosios filosofijos knygos", kurios į anglų kalbą išverstos 1651-aisiais. Jose daug tokios medžiagos, kurią sunku rasti kur nors kitur, pvz., ištraukos apie magiją iš slaptų ar prarastų veikalų: Pitagoro,  Plinijaus Vyresniojo,  Cicerono,  Ptolemėjaus,  Platono,  Aristotelio ir kitų.

Jos parodo:

  • ką Renesanso mokslininkai žinojo apie astrologiją, mediciną, istoriją, geografiją, augalus, gyvūnus, angelus, velnius, raganas, burtus ir orą.
  • rasti Kabalos ir kitus mokymus, antspaudus, magiškus ženklus ir t.t.

Biografija

Gimė 1486-ųjų rugsėjo 14 d., tikriausiai Netesheime, netoli Kelno, Vokietijoje, o mirė, sulaukęs 49 m. amžiaus, 1535-ųjų vasario 18 d. Grenoblyje arba Lione, Prancūzijoje. 1499-ais įstojo į keelno universitetą, kur studijavo teisę, mediciną, "magiškuosius mokslus" ir teologiją. 1506-aisiais studijuoti atvyko į Paryžių. Vėliau neaiškiomis aplinkybėmis tarnavo armijoje, Katalonijoje. Bet greitai bastėsi po Barseloną, Neapolį, Avinjoną ir kitur.

1509-aisiais D le mieste (kaip ir archivyskupo Antonijaus I padedamas - Avinjone) jis įkūrė alchemijos laboratoriją aukso gavybai ir siekė gauti Austrijos princesės (taip pat D le ir Burgundijos valdytojos) Margaritos palankumą. Vėliau skaitė paskaitas, greičiausia Universitete, pagal Johano Reuchlino "De verbo mirifico", nors neaišku, ar kaip Kabalos žinomas ar užtartas Margaritos. Bet frankų žydų persekiojimų privertė nutraukti Kabalos kursus ir pasitraukti į Angliją, kur 1510-aisiais praleido laiką su Džonu Koletu, ir grįžo į Kelną, kur diskutavo teologijos klausimais.

1511-18-aisiais, gyvendamas šiaurinėje Italijoje, tikriausiai vertėsi kaip alchemikas. Jis bandė gauti vietą universitete, ypač Pavijoje (kur 1515 m. pateikė hermetikos rašinius) arba Turine (kur skaitė teologijos paskaitas). Jis su sugyventine ir vaiku gyveno Kasaloje dėka kabalisto Marchese del Monferrat'o kilnumo. Kartu visur ieškojo pagalbos ir užtarimo.

1517-aisiais, gyvendanas kaip klajoklis, pasiuntė laišką karalienei Savojai, tikriausiai ieškodamas globėjo. 1518-20 m. pagaliau turėjo garbingą advokato ir gynėjo vietą Metce. 1520-aisiais nuvyko į Ženevą, kur vertėsi medicina, - kaip ir 1523-24-ais Friburge, kur buvo miesto išlaikomas gydytojas.

1524-aisiais tapo karalienės-motinos gydytojas Karaliaus Franco I-ojo dvare Lione, kartu buvo ir dvaro astrologas. Karaliui parašė traktatą apie artileriją ir knygą apie vedybas - jo seseriai, karalienei Navarietei. Karalienė-motina paliko Lioną, kai karalius buvo įkalintas Italijoje, padarė neaiškius pažadus dėl samdymo Paryžiuje, kur paliko Agripą be užmokesčio. Jis buvo priverstas vėl užsiimti aukso ieškojimu. Vėliau rado kitą globėją Burbonų dvare, kuris netrukus mirė Romos plėšimo metu.

Nežinomas Genujos pirklys su ryšiais Nyderlanduose davė jam pakankamai lėšų, kad galėtų išmaitinti savo šeimą ir galėtų persikelti į Antverpeną, kur bandė gauti gydytojo vietą karalienės Margaritos dvare. Nors tai ir nepavyko, liko Antverpenee, kur vertėsi kaip gydytojas, ypač maro metu. Tačiau netikėtai medicinos fakultetas jam uždraudė užsiimti gydymu.

1530-aisiais persikėlė į Mechelne esantį karalienės Margaritos dvarą, kur dirbo istoriku. 1931-aisiais už skolos buvo pasodintas į kalėjimą, iš kurio išeiti padėjo kardinolas Campeggio, kardinolas Lamarck'as ir kunigaikštis Heremann von Wied, Kelno liuteronų archivyskupas, į kurio dvarą jis atvyko 1932-aisiais. Tais pačiais metais Bonoje pasistatė namą. 1935-aisiais keliavo į Lioną, kur buvo įkalintas. Iš ten pabėgo į Grenoblį, kur tais pačiais metais ir mirė.Tai komentaras Umberto Eco 'Fuko švytuoklės' pradžiai
Kada kas vyko? Svarbios datos

Kiti su 'Fuko švytuoklės' tema susiję puslapiai:
Ištrauka iš 20 skyriaus apie šventąjį Gralį,
Ištrauka 81 skyriaus apie telūrines sroves,
Tamplieriai - Kristaus kariai
Alchemija ir rozenkreiceriai
Ištrauka iš 46 skyriaus apie Liuciferio Bažnyčią su komentarais apie kryžių.
5 Gebura: 41d. Okultizmo mokslai
Grafas Kaliostro

Trumpa U.Eco biografija,
Atsiliepimas apie knygą
,
Hyper-erdvė: Eco ir amerikiečiai,
Kaliostro apsilankymas Kurše

Fuko švytuoklė: Grigaliaus kalendorius
Ištrauka apie kompiuterius,
apie tikrąją Fuko švytuoklę,
ir kas yra Ayers Rock uola,
apie svastiką ir Toro kūjį
E.P.Blavatskaja apie milžinus ir
Stounhendžas - Anglijos mistinis statinys.
Be to, magijos puslapyje yra citata iš "Fuko švytuoklės" apie Alisterį Kraulį.