Jonas Graičiūnas

  Kai naktis vualin supas,
  Žvaigždės tyška kaip rasa, -
  Tavo vardą šnibžda lūpos,
  Su tavim širdis visa.

  Visos dainos tau dainuotos
  Mano laimės ir kančių.
  Man žvaigždėjas naktys juodos,
  Kai tave širdy jaučiu.

  Žemė puošias saulės turtais -
  Jais gyva ir darganoj.
  Aš gi, ilgesio užburtas,
  gyvas meilėj ir dainoj.Galite pavartyti eilėraščius iš kito J.Erlicko rinkinio
arba nubėgti pasiskaityti J.Erlicko prozos - konserviškojo realizmo...
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Bitė Vilimaitė. Juoda Dėmelė
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis