Toro:
Laukinė prigimtis mane žudo

Grįždamas namo jau visai sutemus su vėriniu žuvų ir meškerėmis, pamačiau švilpiką, sėlinantį skersai kelio, ir pajutau keistą laukinio pasimėgavimo virpulį - mane apėmė pagunda sučiupti ir praryti gyvą, ir ne todėl, kad būčiau jautęs alkį, bet dėl slypinčio šiame gyvyje laukinumo. Tiesa, gyvendamas palei tvenkinį, gal kokį kartą ar du pasileisdavau per mišką kaip pusiau išbadėjęs šuo, užmiršęs viską pasaulyje, tik ieškodamas kokio grobio, ir joks kąsnis nebūtų pasirodęs man pernelyg laukinis.

Aš pajutau ir dar jaučiu savyje du potraukius: vieną aukštesniam arba dvasiniam gyvenimui, o kitą - primityviai laukinei būčiai, ir aš gerbiu juos abu. Aš myliu laukinį pradą ne mažiau už gėrio. Man iki šiol patinka žvejojimas dėl to, kad jame slypi laukinis azartas. Aš kartais mėgstu paprastą sąlytį su gyvenimu ir praleidžiu visą dieną gyvuliškiau nei gyvulys. Gal kaip tik žvejybai ir medžioklei, kurias pažįstu nuo jaunų dienų, turiu būti dėkingas, kad artimai pažinau Gamtą.
Žvejai, medžiotojai ir medkirčiai patys tam tikra prasme yra Gamtos dalis.

Man nebuvo gaila nei žuvų, nei sliekų. Ir vis tiek esama kažko iš esmės nešvaraus maiste, pagamintame iš to, kas gyva. Daugelis žmonių jaustųsi nepatogiai, jei kas nors juos pamatytų ruošiant savo rankomis tuos pietus, kuriuos jiems ruošia kiti.

Beje, aš pats niekad nebuvau ypatingai išrankus; kartais, esant reikalui, galėjau su apetitu sudoroti iškeptą žiurkę. Aš džiaugiuosi, kad iki šiol geriu tik vandenį - kaip atiduodu pirmenybę natūraliam dangui prieš narkomano rojų! Vynas nėra toks kilnus, o juk galima paskandinti visas ryto viltis karštos kavos puodelyje, o vakarines - stiklinėje arbatos. Netgi muzika gali svaiginti!
Jos pražudė Graikiją ir Romą; jos pražudys Angliją ir Ameriką!


Kiti Toro tekstai:
Su pergale!
Odė kurmiams
Kraštas be kiškių
Kaip pažinti pupas?
Tegu upės teka plaštakių lapais
H. Toro. Gyvenimas be principų
Gamtos muzikos garsams pavaldûs
Kas išmokys lakštingalą čiulbėti?
Kiek mokančių skaityti?
Toro: Mano sielos šnabždesys
Filosofijos skliltis
Pedagogika
Vartiklis