Indėniškosios kultūros

Inujitai (eskimai)  

Inujitai nenaudoja visame pasaulyje paplitusio "eskimų" įvardijimo. Jų kultūra yra tapati Šiaurės Rusijos ir Skandinavijos tautoms. Jų gyvenimas buvo sudėtingas ir pilnas kovos už būvį.

Jų tikėjimas grindžiamas anua (siela), kurią turi visi žmonės ir žvėrys. Asmenys, šeimos ir gentys turi daug draudimų arba tabu bei ritualų, kurie turi garantuoti, kad bus galima medžioti laimikį. Po vandeniu gyvenanti deivė Sedna (arba Takanalak'ė) prižiūri jūros žinduolius (ruonius ir t.t.). Ji - pusiau žmogus, pusiau žuvis. Ji tikrina kaip gentis laikosi tabu ir leidžia žvėrims būti sumedžiotiems. Antžeminiai gyvūnai turi savo Sergėtojus (ar Globėjus) - kiekvienai rūšiai atskirai.

Genties dvasinis vadovas yra angakutas (arba šamanas). Jis geba įvertinti medžioklės sėkmę ar nesėkmės priežastį nustatydamas, kuris asmuo yra atsakingas (nes sulaužė tabu) ir gali izoliuoti to veiksmo pasekmes. Jis dainuodamas ir mušdamas būgną gali panirti į tranzo būseną. Tai leidžia jo sielai palikti kūną ir nukeliauti didelius atstumus (atskirame puslapyje skaitykite apie OBE reiškinį).

Papildomi skaitiniai:
Šamanizmo ištakos;
Indėnų pasaulio tvėrimo mitai.

Rytinė sub-arktika ir miškai, prerijos bei pietvakariai

Šių sričių kultūros turi daug bendrumų ir gerokai skiriasi nuo inujitų.

Tai: dvejopa dievybė: pasaulio sutvėrėjas minimas ritualuose; didvyris (išminčius) atnešęs žmonėms žinias, išmokęs elgesio normų ir genties saugotojas. Be jų dar egzistuoja dvasios, valdančios orus ir bendraujančios su žmonėmis ir kitomis būtybėmis požemiuose. Sutvėrėjas su dvasiomis gali būti suvokiami kaip viena dvasinė jėga (Lakota ir Dakota ją vadina Wakan-Tanka).

Tai: Sutvėrimas - iš pradžių pasaulis buvo pilnas įvairiausių žmonių. Vėliau dauguma jų virto gyvūnais (Pastaba: Biblijos Pradžios knygoje 2 sk. irgi pirma sutveriami žmonės ,Pr. 2:7, o tik vėliau 2:19, panaršykite po Biblijos puslapius). Todėl indėnai jaučia pagarbą gyvūnams, nes yra jiems giminingi (tai netaikoma šunims). Kiekviena rūšis turi savo Valdovą (pvz. elniai - Didįjį Elnią), kuris didesnis už kitus. Žmonių valdovas yra Sutvėrėjas.

Tai: genties Kilmė (ypač pietvakariuose). Visata susideda iš daugelio tamsių sluoksnių, pro kuliuos turėjo praeiti žmonės. Jie į paviršių išlindo pro mažą angą - pasaulio bambą.

Tai: pomirtinis gyvenimas, apie kurį nėra vieningos koncepcijos - vieni tiki persikūnijimu (reinkarnacija), kiti , kad numėrėliai sugrįžta kaip vaiduokliai arba kad mirusieji pereina į kitus pasaulius. Dar kiti mano, kad apie pomirtinį gyvenimą nieko tikra nėra žinoma.

Tai: kosmologija, kurioje visata sudaryta iš daugelio sluoksnių. Mūsų pasaulis yra viduryje. Tuos sluoksnius jungia Pasaulio medis, kurio šaknys požemiuose, kamienas - mūsų pasaulyje, o viršūnė - danguje.

Tai: vizijų paieškos: jaunuoliai iki įšventinimo (arba jo metu) turi pasninkauti ir medituoti. Jie atsiskirdavo nuo genties ir išeidavo į tyrus. Tikslas - regėti viziją, kuri nulems tolesnį asmens gyvenimą.

Tai: atsinaujinimo apeigos. Prerijose buvo šokamas Saulės šokis - kaip pasaulio sutvėrimo pakartojimas. jis turėjo daug tikslų: padėkoti Sutvėrėjui, melsti žmonių ir Žemės atsinaujinimo, užtikrinti sveikatą ir t.t.

Tai: prakaitavimo palapinė. joje atliekamas apsivalymo ritualas - dvasiniam atsinaujinimui bei gydymui. Kartais joje jaunuolius mokė indėnų papročių. Tai nedidelė palapinė uždengta kailiais, drobe ir vilnonėmis antklodėmis. centre būdavo sudedami įkaitinti akmenys ant kurių pilamas vanduo...

Eskimų etimologija

Žodis eskimai kilęs iš Šiaurės Amerikos indėnų atapaskų*), kurie kaimynus vadino eskimantsik (kurie valgo žalią mėsą). Tą žodį 18 a. perėmė prancūzai (Eskimos) ir anglai (Eskimo).


*) Atapaskanai arba atabaskanai - plati Šiaurės Amerikos genčių grupė, kalbanti atabaskanų šeimos kalbomis. Pradžioje jos gyveno JAV šiaurės vakaruose. Prieš 1400-uosius dalis atapaskanų, tarp jų navahai ir apačai, persikėlė į JAV pietvakarius, o kita grupė migravo į Didžiąsias lygumas arba prie Ramiojo vandenyno. Dabar atapaskanų sąvoka dažniausiai panaudojama kalbant apie gentis, likusias Kanadoje ir Aliaskoje: denesulinai, hanai, kutčinai...

Apačiai: Aušros šokis
Vorų pramotė pagrobė ugnį
Airiai atrado Ameriką
Senojo pasaulio ženklai
Evenkai, jakutai, eskimai
Juodakojai ir Saulės šokis
„Saviėdžiai“ – vertimo mįslė?!
Pasaulio tvėrimo mitai (Amerika) - 3 dalis
Svajos ir vieta: aborigenų pabaisos ir jų prasmė
Žmonių aukojimas actekuose kaip kosmologija
Popul Vuh -senovės majų šventoji knyga
Strėlės, skrodžiusios laukinius Vakarus
Pirmieji dailininkai
Pasaulio sukūrimo puslapis
Atlantidos puslapis
Mitologijos skiltis
Religijos skyrius
Vartiklis